Добре дошли !

Demo Image

на страницата на Туристическо дружество "ОСОГОВО" - Кюстендил.

Тук можете да се информирате за дейността и историята на туризма в Кюстендил и региона. Ще публикуваме и актуална информация за предстоящи турове и други събития. Приятно разглеждане.

Общо събрание ТД "Осогово" Кюстендил - покана

pokana OSУВАЖАЕМИ ТУРИСТИ,

Управителният съвет на Туристическо дружество „Осогово” гр. Кюстендил, свиква Общо отчетно събрание на 27.04.2023 год. (четвъртък) от 18,00 часа в голямата зала на Читалище „Братство” гр. Кюстендил.

Събранието ще се проведе при следния дневен ред:

1. Отчет на УС за дейността на дружеството за 2022 година.
2. Отчет на Контролния съвет за 2022 год.
3. Приемане на проектобюджета на дружеството за 2023 год.
4. Избор на делегат за Общото събрание на БТС.
5. Разни..

  • При липса на квором на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание ще се проведе същия ден в 19,00 ч., на същото място независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.
  • Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото отчетно събрание. Право на участие имат само членове, които към 30.03.2023 год. са заплатили членския внос и носят белите си книжки.

Времето днес

current
min
max
pressure
humidity
visibility
wind