Конкурс за почетен знак "Зелена директна линия"

This is the HTML version of Конкурс за почетен знак "Зелена директна линия" Page 9
To view this content in Flash, you must have version 8 or greater and Javascript must be enabled. To download the last Flash player click here

Конкурс за почетен знак

"Зелена директна линия" е една инициатива, която е насочена към опазване на „зеленото“ природно богатство на Кюстендилския регион. Тя се осъществява в рамките на реализирането на проект „ Зелена директна линия“, разработен от ТД ‚ Осогово“ – Кюстендил и  се финансира в рамките на Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009 – 2014 г

Провеждането на конкурс за почетен знак на инициативата "Зелена директна линия" е една от основните дейности по проекта.

През ваканционните месеци юли и август деца от различни възрастови групи, от шест училища на община Кюстендил и София се включиха в конкурса, като нарисуваха рисунки. Основна тема в тях е биоразнообразието в нашата община. Рисунките на всички участници в конкурса са събрани в определените срокове и предстои избор: почетен знак на инициативата.

Предоставяме Ви възможността, посредством специално изработения електронен албум, да се запознаете с творчеството на децата и да откриете техните послания към опазването на богатото биоразнообразие на защитените местности и територии в Кюстендилския регион.

Powered by FlippingBook. Joomla extension.
„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“