Skip to main content

Тя природата е като храм – пазете я, обичайте я и често се връщайте при НЕЯ!

markirovka 1През май и юни 2024 година бе поставена маркировка в Осоговската планина.Христо Абаджиев, председател на туристическо дружество „Осогово“ град Кюстендил с помощта на ударна група доброволци постави стълбовата (жалонна) маркировка в Осоговската планина. С много техника и усилия от местността Превала до връх Човека и връх Кюнек бяха поставени 28 жалона. Тя е зимна или насочваща и се поставя по билото на планината и по страничните ребра в безлесните зони, при пресичане на поляни и въобще на места, където лентовата маркировка не може да се нанесе и липсват достатъчно ориентири.

Маркировъчните стълбове (жалони) бяха първоначално грундирани, след което боядисани с алкидна блажна боя в контрастни на снега цветове – черни и жълти ивици.
За монтажа на маркировъчните стълбове бяха изградени фундаменти, в който се вгражда жалона.

„Всичко по пътя беше разчистено и добре маркирано за бъдещи туристи и природолюбители. Тръгнахме си с надежда и отправяме призив, всеки един от нас, че ще отдаде частица от себе си за чистотата, защото практическите действия за опазване на природата чиста и безопасна са свързани със баланса в нея. Ние не спираме до тук, желанието ни е всички маршрути в нашата любима планина да станат приятно за туризъм място.“ – сподели Христо Абаджиев - главен организатор на инициативата и председателя на туристическото дружеството.

Тя природата е като храм – пазете я, обичайте я и често се връщайте при НЕЯ!

markirovka-2
markirovka-3
markirovka-4
markirovka-5
markirovka-6
markirovka-7
markirovka-8
markirovka-9

  • Created on .