Добре дошли !

Demo Image

на страницата на Туристическо дружество "ОСОГОВО" - Кюстендил.

Тук можете да се информирате за дейността и историята на туризма в Кюстендил и региона. Ще публикуваме и актуална информация за предстоящи турове и други събития. Приятно разглеждане.

П О К А Н А

       Управтелният съвет на Туристическо дружество „Осогово” гр. Кюстендил, свиква Общо събрание на 23.04.2015 год. (четвъртък) от 18,00 часа в голямата зала на Читалище „Братство”.
       Събранието ще се проведе при следния дневен ред:
1.Връчване на награди на участниците, спечелили
томболата в движението„15 Значими обекта в Кюстендилска област” по
модул туризъм.
2.Отчет на УС за дейността на дружеството през 2014 г.
3.Отчет на Контролния съвет за 2014 год.
4.Приемане на проектобюджета на дружеството за 2015 год.
5.Приемане на промени и допълнения в устава надружеството.
       При липса на квором на основание чл.27 от ЗЮЛНЦ Общото събрание  ще се проведе същия ден в 19,00 ч., на същото място независимо от броя на присъстващите членове на сдружението.
     Поканват се всички членове на сдружението да участват в Общото събрание. Право на участие имат само членове, които към 23.04.2015 год. са заплатили членския внос и носят белите си книжки.

Равносметка 2014

 Изминалата 2014 година бе успешна и много силна  за туристическо дружество „Осогово” – Кюстендил. В нея отбелязахме две  годишнини – 100 години от основаването на дружеството и 50 години от  основаването на туристическия хор „Осоговско ехо”. 

Вижте повече тук!

 • ТД Осогово
 • Управителен съвет в състав:
  Председател Христо Михайлов Абаджиев
  и членове:
  Росица Стойнева Борисова,
  Мая Александрова Кожухарова-Димитрова,
  Любомир Георгиев Младенов,
  Стоян Любомиров Дертлийски.
 • Основните цели на дружеството са да популяризира,
  насърчава и организира различните форми на туризма,
  да създава навици у своите членове за природосъобразен
  и здравословен начин на живот,
  да възпитава у тях дух на родолюбие и природолюбие.
 • ТД”Осогово” има следните клубове:
  -Клуб на туристите ветерани
  -Туристически хор „Осоговско ехо”
  -Спортен клуб по ориентиране „Руен 92”
  -Алпийски клуб „Руен”
  -Индивидуални туристи
  -Младежка секция
  - Клуб по воден туризъм
 • Заедно с нашите партньори дружеството
  участва в строителството на заслони, чешми,
  кътове за отмора в планините и места за сметосъбиране.
  Извършва маркировка на туристически маршрути.
  Осъщестява трисранното сътрудничество с дружества
  от гр.Крива Паланка Р Македония и град Враня Р Сърбия.

Времето днес

10 дневна прогноза

10-дневна
подробна прогноза
за времето в Кюстендил
тук!