Българският рай – Полска Скакавица

Posted in Пътеписи

ps 2018 1Всеки човек си мечтае за определени места, които да посети – градове, острови, дворци, курорти… Според мен истинският екстаз за пътешественика е тогава, когато попадне на удивително място, за чието съществуване не е знаел преди. Това се случи с мен – любов от пръв поглед с неизвестно място, което ме срази с феeрията от водни пръски, слънчеви лъчи и зеленина.

ps 2018 2Попаднах за пръв път при водопада Полска Скакавица през 2007 г., когато бях студент II курс по География в СУ „Св. Климент Охридски”. През средата на юни месец заедно с моите колеги и приятели от курса трябваше да участваме в едноседмична теренна практика по ландшафтна екология в района на Земенския пролом на р. Струма. Изхождайки от позицията на горделивата младост, смятах, че едва ли има нещо кой знае колко впечатляващо в тази част на историко-географската област Краище. Та всички планински красоти са в Рила, Пирин, Стара планина, Родопите, Витоша… Е, сгреших! Оказа се, че най-любимото ми място в България ще бъде в Земенска планина (вр. Тичак, 1295m) – на мястото, където тя се отделя от Конявска планина (вр. Виден, 1478 m) чрез един от многото проломи на Струма. Винаги ще съм благодарен на ръководителя на практиката ни Биляна Борисова, че не само ни показа водопада, за който никой от групата ни не бе чувал дотогава, но че ни показа най-интересния и вълнуващ начин да опознаем водопадната каскада – като го изкатерим през самите водни падове, ставайки част от природната магия.…..

----------------------------------------------------------------------

Текст и снимки: Димитър Желев

 

Запознайте се с пълния текст на пътеписа тук.