Дейности по проекта

Спи ли гората през зимата?

Posted in Дейности по проекта

Ваканция е - 31 януари. Този път учениците от Природоматематическа гимназия  „Проф. Ем. Иванов“,  5-то ОУ „ Хр. Ботев“ , ОУ „Иван Вазов“ гр. Кюстендил, заедно с биолога Ирина Герасимова, зоолога Росен Мирчев, учители и представител на ТД „Осогово“ се отправихме към вековната букова гора при село Граница. Началната ни точка е Граничкият манастир „Свети Лука“. След малко снимки пред манастира групата потегли към гората. Това е поердната дейност по Проект „Зелена директна линия”, финансиран по Програмата за подкрепа на НПО в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2009-20014.
 
Чудно е през януари в гората!
 
Въоръжени с фотоапарати, бинокли, тефтер и молив младите еколози, участници в проект „Зелена директна линия“ тръгнаха да проучват, откриват и изследват гората. Много от животните прекарват зимата в летаргичен сън. Заспиват и насекомите. Бръмбарите, пеперудите, скакалците, които цяло лято са летели на воля, вече са се скрили в потайни места и ако не сте наблюдателни, никога няма да ги забележите. Едни от тях са се заровили в земята, други се крият под кората на дърветата.

Колко много следи, оставени в снега говорят за обитателите и.

Таралежът се е заровил в опадалата шума, после снегът го е дозавил. Катеричката си е напълнила хралупата с орехи и лешници през есента и сега е безгрижна. Тя само скача от клон на клон и се радва на зимата. Умори ли се, подремва и пак отново на игра.
 Там някъде се чува вълчи вой, лай на лисица. Сърните, елените и зайците са нащрек. Единствено бързият бяг ги спасява от гибел. Гладни врабчета цвърчат. Гугутките гукат, врабчетата вдигат врява, когато трябва и не трябва. За птиците, зимуващи у нас, не е страшно — като поразровят снега, намират семена. А за горските обитатели лесовъдите поставят специални хранилки. Посещават ги не само птици, а и животни: сърни, елени, зайци. В тях за всекиго има по нещо — семена, сено, моркови, картофи.

Повечето дървета и храсти са с голи клони. Така по-лесно се забелязват пустите гнезда. По клоните има листни и цветни пъпки. От тях напролет ще се развият нови листа и цветове. Зеленеят се само иглолистните дървета – бор, ела. През зимата само те единствени са зелени, а скрежът по тях блести като новогодишна украса.

Не се чува песента на пойните птици, защото те са отлетели на юг.
 „У нас зимуват врабчета, синигери, врани, гарги, свраки, кълвач и др.  От бозайниците могат да се видят зайци, лисици, катерички, сърни, елени, диви прасета, вълци и чакали. Мечката, таралежът и змията спят зимен сън. Някои животни сменят козината си със зимна – по-пухкава и топла“ –  разяснява атрактивният ни водач.
Тази ваканция ще е запомняща за всички участници в проекта. Предстоят още три похода и семинари и младите еколози ще научат още много неща.

„Тази интернет страница е създадена с финансовата подкрепа на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България по Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство. Цялата отговорност за съдържанието на документа се носи от ТД ' Осогово ' - Кюстендил и при никакви обстоятелства не може да се приема, че този документ отразява официалното становище на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и Оператора на Програмата за подкрепа на неправителствени организации в България.“