Планинска застраховка злополука за 2017 г.

Posted in Полезно

Всеки участник в проявите от Календарния план е длъжен да има планинска застраховка!!!

Направихме проучване и избрахме за Вас застраховка в „ЗД ЕВРОИНС“ АД, Агенция Кюстендил 3, гр. Кюстендил, ул. „Мориц Леви“ №4

 

период

Индивидуална

Групова

Опция А – валидна за лица под 14г.

     

Застрахователна премия в лева/евро при застрахователна сума 1000 лева

     
       

период

 

Индивидуална

Групова

1

година

40,80

35,70

Опция Б – валидна за лица над 14г.

     

Застрахователна премия в лева/евро при застрахователна сума 1000 лева

     
       

период

 

Индивидуална

Групова

1

година

35,70

30,60

ПОКРИТ РИСК:

2.1. Смърт вследствие на злополука           

2.2. Трайно намалена работоспособност вследствие на злополука

2.3. Временна неработоспособност вследствие на злополука

2.4. Спасителни разходи вследствие на злополука   

2.5. Медицински разходи вследствие на злополука   

2.6. Разходи за транспортиране на тленни останки вследствие на злополука

Съгласно КЗ застрахователят не покрива риска „смърт” за малолетни лица и за лица, поставени под пълно запрещение.

 ЗАСТРАХОВАТЕЛНО ОБЕЗЩЕТЕНИЕ:

3.1. При смърт вследствие на злополука се изплаща размера на застрахователната сума.

3.2. При трайно намалена работоспособност  вследствие злополука обезщетението е процент от застрахователната сума, равен на процента трайно намалена работоспособност, установен от съответния компетентен орган на медицинската експертиза.

3.3. При временна неработоспособност вследствие на злополука се изплаща процент от застрахователната сума в зависимост от продължителността на загубената работоспособност:

от 21 до 40 календарни дни – 4 %, но не повече от 400 (четиристотин) лева;

от 41 до 60 календарни дни – 6 %, но не повече от 600 (шестстотин) лева;

от 61 до 90 календарни дни – 8 %, но не повече от 800 (осемстотин) лева;

над 90 календарни дни – 10 %, но не повече от 1000 (хиляда) лева.

3.4. Спасителни разходи: до 1000 (хиляда) лева, извършени за издирване, спасяване и транспортиране на Застрахования до най-близкото болнично заведение или лекар от мястото на злополуката.

3.5. Медицински разходи вследствие на злополука: до 10 % от застрахователната сума, но не повече от 500 (петстотин) лева, извършени за лекарства, изследвания, амбулаторно или болнично лечение.

3.6. Разходи за транспортиране на тленни останки вследствие на злополука: до 500 (петстотин) лева.6.6. Разходи за транспортиране на тленни останки вследствие на злополука: до 500 (петстотин) лева.

Лицата над 65 години желаещи да сключат тази застрахователна полица задължително трябва да попълнят и приложената декларация за здравословно състояние.

Желаещите да си напревят групова застраховка е необходимо да си запишат данните в офиса на дружеството до края на месец февруари – ул. „Цар Михаил“№5.

Всеки получава препис на полицата.

Желаещите индивидуална застраховка могат да си я направят на гореспоменатия адрес  в офиса на „ЗД ЕВРОИНС“ АД /при кръговото на Дервиш баня/.

Телефон: +359 (078) 55 04 80   или   Мобилен телефон: +359 (885) 855 120