ДЕСЕТ ПЛАНИНАРСКИ ПРАВИЛА

Posted in Полезно

Преди да тръгнем към планината трябва да знаем и да спазваме следните правила:
ДЕСЕТ ПЛАНИНАРСКИ ПРАВИЛА

Всяка проява която се оглавява от организатор /водач/, се организир апредварително по отношение на: маршрут, нощувки, транспорт и времетраене.
Планинският водач разяснява предстоящия преход, особеностите на терена и определя спасител на групата.
По време на преходите участниците трябва да се движат заедно с водача. Отделянето от групата става с негово разрешение.
По време на проявата участниците са длъжни да изпълняват стриктно изискваниятана водача.
По време на проявата водачът има право да внася по своя преценка корекции в маршрутаи графикана придвижване.
Водачът има задължението при пристигане в хижата да настани участниците и даосигури подходящи условия за пребиваването им
В планинските хижи и обекти, участниците са длъжни да спазват законовите изисквания за ред.
При напускане на района на хижата, всеки участник е длъжен да уведоми предварително и лично водача за това.
Планинарите трябва предватително и лично да информират водача за здравословни проблеми.
Ако по време на проявата се почувствате зле, незабавно и личноинформирайте водача за това
Лекарства и медикаменти се вземат персонално от всеки участник.Планинския водач има право да извършва само долекарска помощ.

ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ТУРИСТИТЕ ПРЕЗ ЗИМАТА

Организирайте предварително много старателно Вашия излет(поход, изкачване).Проучете маршрута- неговите особености и опасности.Съставете план за движение, като се съобразявати с късия ден и сложната зимна обстановка.
Подберете внимателно участниците в групата. Те трябва да са приятели, добре да се познават, с еднаква или близка физическа подготовка и екипировка.Не формирайте големи групи .
Тръгвайте на път само ако сте здрави и добре нахранени. Носете в джоба си дребни "енергийни" храни (шоколад,сушени плодове и др.)
Заредете мобилния се телефон и си запишете аварийните номера на ПСС.
Информирайте близките си за Вашия маршрут и крайния срок за завръщане.
Зопознайте се с метеорологичната обстановка. Следете нейното развитие и изменение.
Желателно е облеклото Ви да бъде в ярки цветове.

Денонощни целогодишни постове на ПСС
Централен денонощен пост -София
02/963 20 00; 088/14 70; 048/18 43
Спасителна база "Алеко"-Витоша
02/967 11 55; 088/14 72
Сайта на Планинска спасителна служба
http://www.pss.bg/
Спасителна база "Банско"-Пирин
07443/8132; 088/ 14 74
Спасителна база "Студенец"-Пампорово
03021/8336; 088/14 75
Спасителна база "Боровец"- Рила
07128/450 ; 088/1473