Да опазиме природата - да не оставяме следи след себе си

Posted in Полезно

Знаете ли, че за разграждане на ненужните човешки „следи” в природата е необходимо време:
• Кора от портокал – 1/2 до 2 години
• Салфетка – 3 месеца
• Вестник – 3÷12 месеца
• Кибрит – 6 месеца
• Запалка – 100÷200 години
• Филтър от цигара – 1÷2 години
• Дъвка – 5 години
• Кутийка от бира – 80÷200 години
• Пластмасова опаковка – 100÷1000 години
• Найлонов плик – 20÷100 години
• Пластмасова бутилка – 150 години
• Стъкло – не се разгражда
• Гумена подметка – 50÷80 годин

 В Етичния кодекс на Български планинарски съюз има раздел с
Основни принципи и правила при пребиваване в природата и в защитени територии, където е записано:

1. Да не замърсяваме природата по никакъв начин и да не оставяме следи след себе си. Ние сме гости там!
2. Да се стремим да не нараняваме природата и да не смущаваме нейните обитатели.
3. Да се стремим да се придържаме към установените пътеки – утъпкването ненужно уврежда растителния и животински свят и трайно разрушава почвената структура.
4. Да не се събират растения, без да се познават – може да са защитен вид.
5. Да минимизираме шума, който правим, за да може да се наслаждаваме на звуците на природата и да не пречим на животните.
6. Да учим децата да уважават природата и да спазват общоприетата култура на поведение в планината.

Нека не замърсяваме природата по никакъв начин и да не оставяме следи след себе си. Ние сме гости там!