Кюстендил - хижа "Осогово" - ІІ вариант

Posted in Полезно

Кюстендил - хижа "Осогово" / ІІ вариант

Отправна точка е сградата на регионалната дирекция на МВР. В южна посока по улицата, обикаляща стадиона от лявата му страна, се продължава по асфалтирано шосе за парк “Хисарлъка”. На около 50 – 60м. от горния край на мрежата на стадиона, вдясно от шосето се отделя маркирана с червено пътека, която през иглолистна гора излиза на шосето Кюстендил – с. Богослов. Двете пътеки (тази и от І вариант) се сливат и по шосето се продължава за селото. От горния край на селото, в югозападна посока се тръгва по маркирана камениста пътека. Стига се до резервоара за питейна вода, където пътеката се раздвоява. Лявата след стотина метра пресича шосето и следва леко изкачване. Около 15 мин. по-късно отново се излиза на шосето.

Пресича се и се продължава по пътя нагоре, който върви около 1,5км. успоредно на шосето (от дясната му страна), след което следва стръмно изкачване през букова гора. Пътеката преминава под вр. Гроб (1320м.) и излиза в местността “Горна Попова ливада”. Слива се с маркираната пътеката, която идва от “Долна попова ливада”, двете стават една и водят за хижа “Осогово”.

Ако от резервоара се поеме по дясната пътека, ще се изкачи стръмен склон и след около 150м. се излиза на асфалтираното шосе на остър ляв завой. В завоя, вдясно се отделя черен път, по който трябва да се продължи. Той през букова гора подсича от Север вр. Гроб и излиза на “Долна Попова ливада”.