Хижа “Осогово” – местността “Превала” – вр. Руен

Posted in Полезно

Хижа “Осогово” – местността “Превала” (кладенец “Бег бунар”) – вр. Руен (2251м.н.в.)

Най-популярният и предпочитан от туристи маршрут до вр. Руен. Маркировката е червена по камъни и дървета, също и по метални колове, които са зимната маркировка. Разстоянието в едната посока е около 4 часа стегнат ход без бързане. Тръгва се от хижата в южна посока по асфалтовия път и след около 200м. се отбива вдясно по широк черен път, който след около 15мин. извежда до местността “Грамадите” – слабо наклонено тревисто плато, осеяно със скални късове гранит. Продължава се на запад през пасища, също осеяни с гранитни отломъци, от юг се подсича вр. Кулин камък и се минава под изворите на р. Млачка. Следва слабо изкачване и подсичане от югоизток и юг на вр. Човека, след което се излиза но местността “Превала”, където е чешмата “Бег – бунар”. До тук са около 1,5ч. През 2007г. ТД “Осогово” преустройва бившият граничен пост в удобен заслон.

Пътят продължава към вр. Църен камък, като точно пред него пресича билото и продължава по южната му страна, за да се раздвои пред вр. Шипка. Десният слиза в долината на р. Бистрица, а левият води до заслон “Шапка” (също бивша гранична застава). От м. “Превала” до тук са около 1ч.15мин. На 30 – 40м. южно от заслона има чешмичка с питейна вода. Пътеката за върха се отделя вдясно от черния път, леко изкачвайки се по югозападния склон на вр. Шапка. Излиза се на билото, преминава се покрай оставащия вляво гребен Горна Солунка, а след това и покрай вр. Мали Руен. Мали Руен остава вдясно от пътеката и се достигат тревистите склонове на вр. Руен. Разстояние от заслон “Шапка” до върха е около 40мин. Малко пред върха е заслон “Руен”, построен през 2006г. от ТД “Осогово”. Разполага с две помещения, обзаведени с маси и пейки.

Връх “Руен” е на пето място по височина след Мусала, Вихрен, Ботев и Черни връх. Той е и най-високата гранична точка на Европейския съюз.